ΣΥΠΑ: Επιστολή για απαλοιφή κριτηρίων κατά την επιλογή θέσεων ευθ...

Επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς στέλνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, ζητώντας τ...