ΣτΠ: Καταβολή αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας από την ΕΡ...

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε υπόθεση αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτου από την ΕΡΓΟΣΕ. Συγκεκριμέ...