ΣτΠ: Απαλλαγή τελών αποχέτευσης λόγω μη σύνδεσης με το αποχετευτι...

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών των Δήμων Κηφισιάς και Αχαρνών, με αίτημα τη διαγραφ...