Προσλήψεις 7 υδρονομέων στον ΑΟΣΑΚ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη υδρον/κού προσωπικού συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων για την κάλυψη των α...

Προσλήψεις 11 ατόμων στον Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας Ασωπού Κ...

Ο ΑΟΣΑΚ ανακοινώνει την πρόσληψη υδρον/κού προσωπικού συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων για την κ...