Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ετικέτα: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Πλήρης εξομοίωση αντισυμβαλλόμενων συμφώνου συμβίωσης με εγγάμους στα εργασιακά (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο, για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των θεμάτων που ανακύπτουν και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4356/2015, γίνεται...