Επιστήμονες δημιούργησαν ανδρικό χάπι που περιορίζει τη δραστηριό...

Επιστήμονες πραγματοποίησαν με επιτυχία δοκιμές για ένα «ανδρικό χάπι», το οποίο περιορίζει τη δραστ...

Τέσσερις στις δέκα έφηβες κάνουν έκτρωση στην Ελλάδα...

Τα υψηλά ποσοστά των ανεπιθύμητων κυήσεων και εκτρώσεων στην εφηβεία, παγκοσμίως, παρά την ευρεία δι...