«Εργαστήρι σεισμικού σχεδιασμού» στον δήμο Πειραιά...

Με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Δικτύων κ. Αλέξανδρου Αργουδέλη, υπηρεσιακών...

Παράμετροι αντισεισμικού σχεδιασμού από την Περιφέρεια Αττικής...

Ο προληπτικός σχεδιασμός για την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώ...