ΠΚΜ: Νέες άδειες πωλητών σε λαϊκές αγορές για άνεργους δικαιούχου...

Στη χορήγηση νέων αδειών πωλητών σε λαϊκές  αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης προχωρά ...