Βούτσης: Βούληση της κυβέρνησης να μεταφερθούν όλοι οι δημοτικοί ...

«Υπάρχει μια συζήτηση για τη Δημοτική Αστυνομία. Πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι να μείνουμε σ...

ΥΠΕΣ: 1345 προσλήψεις οκταμηνιτών σε 58 δήμους...

Στην έγκριση σύναψης χιλίων τριακοσίων σαράντα πέντε (1345) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι...

ΥΠΕΣ: Πρόσληψη 120 συμβασιούχων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες...

Στην έγκριση σύναψης 120 συμβάσεων, διαφόρων ειδικοτήτων, σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, με σχέση εργασ...