Περισσότεροι από χίλιοι μαθητές πέρασαν τις «ανοιχτές θύρες» του ...

Περισσότερους από 1000 μαθητές από 21 συνολικά σχολεία των νομών Αττικής, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησ...