Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών...

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξ...

Mετάταξη υπαλλήλων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Σας ενημερώ...