Εκτός πλαισίου ΕΣΠΑ το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Αθήνας...

Ανακλήθηκε, με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας που δημοσιεύεται σήμερα στο Διαύγεια, η απόφαση έντ...