Ασφαλιστικό: Μόλις 1 στους 100 λαμβάνει σύνταξη άνω των 3.000 ευρ...

Ελάχιστοι σε σχέση με το σύνολο είναι οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν συντάξεις άνω των 3.000 ευρώ (μι...