«Το πρόβλημα των αστικών λυμάτων υπάρχει…Ο δήμος το αγνοεί»...

Για ‘’ελάχιστη ενεργοποίηση και λήψη μέτρων από το δήμο αναφορικά με την απόρριψη των αστικών λυμάτω...