Κανονισμός λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (...

«Ομάδα κρούσης»: 15 υπερεξουσίες για τη διαφθορά στο δημόσιο...

«Δημιουργούμε, έναν ενιαίο και ισχυρό ελεγκτικό φορέα» τόνισε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης  ...