Μετάταξη 27 υπαλλήλων στην ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων έργων ...

Η Ενιαία αρχή δημοσίων έργων καλεί τους  ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτηση μετάταξής το...