Πατούλης: Η ΚΕΔΕ στην πρώτη «γραμμή» για τη βελτίωση της ποιότητα...

Την καθοριστική σημασία του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ενημέρωση και την προαγωγή της υγεί...