Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για αναβάθμιση υποδομών κοινωνικών υπηρεσιών σ...

Νέο πρόγραμμα -πρόσκληση ΕΣΠΑ για την περιοχή της περιφέρεια Αττικής εκκινεί το υπουργείο Οικονομίας...

ΕΣΠΑ: Προκήρυξη για αναβάθμιση υποδομών...

Νέα πρόσκληση – προκήρυξη για πρόγραμμα που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο ...