Λευκάδα: Επιλύεται το πρόβλημα των ανεπιτήρητων βοοειδών στους δ...

Στην απευθείας ανάθεση εργασίας «περισυλλογή και σταυλισμός ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» των δημοτ...

Ανάθεση έργου από το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού...

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού  προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Μία (1...