Αναστολή χρέωσης του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ...

Την αναστολή χρέωσης «του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε., που γίνεται μέσω των λογ...