Προσλήψεις ατόμων σε ανασκαφικές εργασίες στο νομό Λασιθίου...

Στην προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εξειδικευμένου προσωπικού (6 ατόμων συνολικά), με σύμβαση...

Προσλήψεις 21 ατόμων στο Βελβεντό Κοζάνης...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 21 ατόμων, 3 με ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγου και 18 με ειδικότητα ΥΕ Ειδικευμέ...

Προσλήψεις ειδικευμένων εργατών σε ανασκαφές στην αρχαία Αμβρακία...

Στο πλαίσιο της πράξης «Ανάδειξη – Ενοποίηση Αρχαιολογικών χώρων Αρχαίας Αμβρακίας: Δυτική Νεκρόπολη...