Υπ. Υγείας: Πλήρης πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στις δομές υ...

Την πλήρη πρόσβαση, σε όλες τις Δημόσιες Δομές Υγείας και τα Πανεπιστημιακά Νομοσοκεία, δικαιούνται ...

Υπ.Υγείας: Ομάδα εργασίας για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στις ...

Ομάδα εργασίας για τη μελέτη της υφιστάμενης νομοθεσίας και τον εντοπισμό των προβλημάτων αναφορικά ...