«Αναρμόδιος» ο δήμαρχος για έκδοση οικοδομικής άδειας (εγκύκλιος)...

Διευκρινιστική εγκύκλιο με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι ο δήμαρχος είναι «αναρμόδιος» για να επέμβει ...