Χαρίτσης: Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με πρωταγωνιστή την κοι...

Τους τρεις βασικούς πυλώνες της Αναπτυξιακής Στρατηγικής που διαμορφώνει η κυβέρνηση για την μεταμνη...

Επιδότηση 3 δισ. για 150.000 θέσεις εργασίας -Ποιοι θα ωφεληθούν...

Η καταπολέμηση της ανεργίας αναμένεται να είναι ο πρώτος στόχος του αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνη...

Χαρίτσης: Προτεραιότητα ο πολιτισμός στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο...

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής ...