Παράταση υποβολής αιτήσεων για νέους επιστήμονες από την Αναπτυξι...

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης παρατείνει την υποβολή αιτήσεω...

Α.Σ.Γαλατσίου – Φιλοθέης-Ψυχικού: Νέα παράταση υποβολής αιτ...

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων μόνο για Νέους Επιστήμονες στο πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασ...

Η Α.Σ. για την Απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης ενημερώνε...

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης ενημερώνει τις τοπικές...

Α.Σ. Γαλατσίου, Ψυχικού- Φιλοθέης: Παράταση υποβολής αιτήσεων για...

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης καλεί τους νέους επιστήμονες (...

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τους νέους επιστήμονες από την Ανα...

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης καλεί τους Νέους Επιστήμονες (...