Αδ. Τζανετέα*: Θα παρέχουμε κάθε υποστήριξη σε όποιο δήμο επιθυμε...

Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ως σκοπ...

«Αναπτυξιακή ημερίδα» στις 17/5 στην Κέρκυρα...

“Αναπτυξιακή Ημερίδα” στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει ενόψει της νέας Πρ...