Αναπτυξιακή Δυτ. Μακεδονίας: Νέο πρόγραμμα Leader για την Αλιεία...

Όλο το προηγούμενο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η προπαρασκευαστική φάση για την υποβολή του Φακέλο...