Τάσος Κουράκης: Δεν έχουν εξασφαλιστεί πόροι για τις εξετάσεις στ...

Δεν έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για τη διεξαγωγή εξετάσεων στα πέντε σχολεία που παραμένουν πρότυπα ...