Πώς γίνεται η ανανέωση των αδειών υπαίθριου εμπορίου (εγκύκλιος)...

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ...

Δήμος Θηβαίων: Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωσ...

Παρατείνεται η ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από 31-10-2014 έως και 28-11-20...

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν στους δήμους οι πωλητέ...

Τις άδειές τους καλούνται να ανανεώσουν οι πωλητές των λαϊκών αγορών ακόμα και αν αυτές είναι σε ισχ...