Αναμορφώσεις χώρων πρασίνου από το Δήμο Θεσσαλονίκης (φωτο)...

Ολοκληρώθηκαν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης οι παρεμβάσεις στο πάρκο ΙΚΑ-25ης Μαρτίου και στη νησίδα μετ...

Θεσσαλονίκη: Αναπλάσεις και αναμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων...

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ενέκρινε σήμερα μια σειρά από εργολαβίες για ισάριθμες αναπλάσεις...