Υπ. Παιδείας: Εγκύκλιος για την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών α...

Εγκύκλιο για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εί...

Δ. Πεντέλης: Ανάληψη ΙΔΟΧ διάρκειας 8μηνών για τα απορριμματοφόρα...

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 η συνάντηση υποδοχής των νέων εργαζόμενων ΙΔΟΧ διάρκ...