Προκήρυξη θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης...

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ.6602/ΑΣ 1231/15-11-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Σ...

Υπ. Παιδείας: Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διευθύνσει...

Την ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-20...