Ανακαλύφθηκαν δύο μετεωρίτες στη Γη που έχουν νερό και οργανικά μ...

Αν και τα ευρήματα δεν μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη ζωής πέρα από τη Γη, ενισχύουν τις πιθανότητ...

Έξι μούμιες ανακαλύφθηκαν μέσα σε φαραωνικό τάφο...

Έξι μούμιες, ξύλινες σαρκοφάγοι σε ζωηρά χρώματα, χίλια ταφικά αγαλματίδια: αρχαιολόγοι έκαναν μεγάλ...