Αποφάσεις για κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων σε περιοχές της χώρας (...

Σε ΦΕΚ δημοσιεύονται αποφάσεις σχετικά με την κήρυξη καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέες καθώς και ανακλ...