Ανακοινώθηκαν οι αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ...

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, μετατίθενται αμοιβαία έπειτα από αίτησή τους και χ...

Ο πίνακας με τις αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμια...

Ύστερα από αίτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το Υπουργείο  Πολιτισμού, Παιδείας και Θ...