Κυβέρνηση: Οι άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καταστροφ...

Κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, τον Γενι...