Απολύει 14.000 υπαλλήλους αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας...

Περίπου 14.000 υπαλλήλους της, ή το 20% του εργατικού της δυναμικού διεθνώς, απολύει η κατασκευάστρι...