ΥΠΕΞ: Διαγωνισμός για την εισαγωγή 15 Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπ...

To υπουργείο Εξωτερικών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία δεκαπέντε (...

Προσλήψεις 15 Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του ΥΠ...

Ανακοινώνεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 15 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματ...