Δημόσιο: Άκυρα τα έγγραφα που δεν διακινούνται ηλεκτρονικά ...

Ρύθμιση με την οποία οι υπηρεσίες του δημοσίου θα υποχρεώνονται αφενός να διακινούν ηλεκτρονικά τα έ...

Δημόσιο: Μπαίνει τέλος στη «χαρτούρα» – Ηλεκτρονικά τα έγγρ...

Ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο θα καθίσταται υποχρεωτική και μάλισ...