ΕΕΑΕ: Ακίνδυνη η ποσότητα Ρουθηνίου στην ατμόσφαιρα...

Σχεδόν μηδενικές είναι οι ανιχνεύσιμες ποσότητες του ραδιενεργού ισοτόπου ρουθηνίου-106 στην ατμόσφα...