Υπ. Παιδείας: Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι στις προκαταρκ...

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείο...

Θέσεις εκπαιδευτικών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας...

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδ...