Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι...

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτ...

Προσλήψεις στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου...

Την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένο...