Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Πάνω από 700 οι αιτήσεις των ενδιαφε...

Στις κοινωνικές υπηρεσίες των 13 δήμων που έχουν επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγ...

Διοικ. Μεταρρύθμισης: Οι δικαστικές αποφάσεις δε θίγουν τη διαθεσ...

Να συμπληρώσουν και οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ ΔΕ που κέρδισαν δικαστικά την επιστροφή στην πρότερη εργασιακή...

Μέχρι 13/3 η συμπλήρωση του «μηχανογραφικού» – Τι λέει η εγ...

Μέχρι τις 13 Μαρτίου έχουν προθεσμία οι υπό διαθεσιμότητα ΙΔΑΧ ΔΕ να υποβάλουν την αίτηση – υπεύθυνη...