Προσλήψεις 16 ατόμων στη ΔΕΗ

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 16 ...

ΔΕΗ: Προσλήψεις 10 ατόμων στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων...

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκ...

ΔΕΗ: Πρόσληψη τραπεζοκόμου στην ΑΗΣ Λινοπεραμάτων...

Η ΔΕΗ ανκοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμ...

ΔΕΗ: Προσλήψεις 11 ατόμων στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων...

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ...

Πρόσληψη 2 εργατών στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Κρήτης...

Ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού (εργάτη) με σύ...