Προσλήψεις 2 ατόμων στην Aγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης...

H Aγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. με έδρα τη Σίνδο ΒΙΠΕΘ Θεσσαλονίκης τηλ. 2310798685 ,...