Περισσότεροι από 5000 Άγιοι Βασίληδες βρέθηκαν στους δρόμους των ...

Πέντε χιλιάδες ‘Αγιοι Βασίληδες πλημμύρησαν τους κεντρικούς δρόμους των Χανίων το Σάββατο το μ...

Εορταστικό πνεύμα: Αστυνομικοί – Άγιοι Βασίληδες στη Θεσσαλ...

Το εορταστικό πνεύμα των ημερών επηρεάζει μικρούς και μεγάλους. Στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι είχε ε...