Έγκριση της Κομισιόν για αύξηση προκαταβολής άμεσων ενισχύσεων στ...

Την έγκρισή της για χαλάρωση του κανονισμού που αφορά στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ...

Κομισιόν: Αύξηση της προκαταβολής των άμεσων ενισχύσεων στους αγρ...

Την έγκρισή της για χαλάρωση του κανονισμού που αφορά στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ...