Συγκοινωνιολόγοι κατά Σπίρτζη: Αστοχία η αύξηση του ορίου ταχύτητ...

Σοβαρή αδυναμία που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους οδικής ασφάλειας, κρύβει σύμφωνα με το Σύλλογο Ελλήν...