ΣτΠ: Αύξηση στην απόδοση μισθωμάτων σε δήμους που φιλοξενούν λατο...

Προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αποτελεσματική προ...