Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΑΕΠΠ

Ετικέτα: ΑΕΠΠ

ΑΕΠΠ

Προσλήψεις Νομικών Συμβούλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή πέντε (5) θέσεων Νομικών Συμβούλων. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θέση Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

H Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με πενταετή θητεία. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σε ΦΕΚ η προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων στην ΑΕΠΠ

Το ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη εννέα (9) θέσεων μελών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος....

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η πρόσκληση 4Ε/2017 -Δείτε τις θέσεις

Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4E/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αφορά στην επιλογή εννέα (09) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών...

Θέση προέδρου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

O υπουργός Δικαιοσύνης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με πενταετή θητεία,...

Αποσπάσεις υπαλλήλων στο υπ. Δικαιοσύνης

Τ ο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτίθεται να προβεί στη στελέχωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με αποσπάσεις προσωπικού τριετούς διάρκειας. Οι...

Αποσπάσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Tο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτίθεται να προβεί στη στελέχωση της Αρχής με αποσπάσεις προσωπικού τριετούς διάρκειας Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). . Οι προς...

ΑΣΕΠ: Έρχεται προκήρυξη για 30 θέσεις μόνιμων στην ΑΕΠΠ (πίνακας)

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 2E/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ, που αφορά στην επιλογή τριάντα (30) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών...

Αποσπάσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Tο Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να προβεί στην στελέχωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με αποσπάσεις προσωπικού τριετούς διάρκειας. Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται κατά κλάδο...